Mým přáním je vnášet téma smrti do povědomí širší veřejnosti a podporovat pozůstalé při vlastní tvorbě posledních rozloučení.